top of page

STICHTING WAANZINNEN

STICHTING WAANZINNEN is in 2021 in het leven geroepen door creatieve duizendpoot Kris Vesseur. Zij leeft zelf met een psychische kwetsbaarheid en wordt dagelijks geconfronteerd met de invloed daarvan op haar leven. Na 13 jaar rondzwerven in de psychiatrie, talloze therapieën, opnames en een beschermde woonvorm, blijkt lotgenotencontact, openheid en artisticiteit voor haar niet alleen belangrijker, maar essentieel voor herstel.

STICHTING WAANZINNEN wil in gesprek raken, en in gesprek blijven, en wil zich inzetten om het (zelf)stigma rondom psychische kwetsbaarheid te verkleinen. De stichting is er voor iedereen die zich beweegt binnen en rondom de GGZ. Of dat nou als (ex)cliënt, als hulpverlener of als naaste is. 

 

STICHTING WAANZINNEN levert en faciliteert artistieke in- en output.
Wij maken muziek, teksten en theater. Mooi en toegankelijk, soms zwartgallig, soms lichtvoetig, en gaan na afloop in gesprek met ons publiek. 
Wij ondersteunen makers met een psychische kwetsbaarheid bij het maken van klank, woord en beeld.  Wij ondersteunen de naasten van  deze creatievelingen in het proces wat zij hierbij samen doormaken, en laten zien dat kwetsbaarheid ook krachtig kan zijn.


Daarnaast geeft de stichting, gevraagd en ongevraagd, advies aan derden over de inrichting van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland. Of dat nu gaat om beleid, preventie of leefomgeving, wij zetten ervaringsdeskundigheid in om theorie en praktijk samen te brengen.

Stichting waanzinnen werkt nauw samen met:

Buro Bries, Groningen burobries.nl

Ervaringsdeskundigencollectief InBegrepen inbegrepen.nl 

Oostblok Media, Groningen oostblok.media

Theatergroep MV, Assen theatergroepmv.nl

Hans Vesseur Architect, Assen hansvesseur.nl

Laura Mijnders, Zuidbroek aanstellerij.nl

Stichting Waanzinnen is betrokken bij:

Welkom in de Buurt, bevordering van uitstroom beschermd wonen en opvang

in Goningen en Zuid-Oost Drenthe  welkomindebuurt.nl

Meerjarenprogramma mensen met een psychische kwetsbaarheid of handicap

in de Groninger Gemeenten zonmw.nl

Bouw High Intensive Care Unit op het GGZ terrein in Assen  ggzdrenthe.nl

Visieleertraject Toegang in de Groninger Gemeenten  vng.nl

Heb je een kwetsbaarheid en maak je mooie dingen? Wil je meedenken of hand- en spandiensten verrichten? Of ambassadeur van de stichting worden?

Neem CONTACT met ons op.

STICHTING WAANZINNEN is gevestigd in Groningen.

Stichting Waanzinnen heeft artistieke bijdrages geleverd aan:

Lentis festival, Zuidlaren festival.lentis.nl

Caring Community Festival, GGZ Vriendelijke gemeente ggzvriendelijkegemeente.nl

Zingevingsfestival, Bakkeveen zingevingsfestival.nl

Opleiding Ervaringsdeskundige in de Zorg, Groningen noorderpoort.nl

Naastbetrokkenenraad GGZ Drenthe ggzdrenthe.nl

Zomerzinnen, Amen zomerzinnen.slaid.nl

Landelijk netwerk Radicale vernieuwing langdurige GGZ rvggz.nl

Nationale psychose congres in Amersfoort kenniscentrumphrenos.nl

bottom of page