top of page

Vocht.

Ze is gestopt haar tranen te benoemen

Hendrik, Annabel en Josefien

ze werden geboren en na de

korte levensloop op haar wangen

stierven ze, zo snel al,

een dood in duizend spetters

Ze is gestopt met sturen

haar roer heeft ze verankerd

immers was het niet bevestigd

aan de werkelijkheid

Haar lippen prevelen de spreuken

om demonen te bezweren

haar handen wapperen

de wegen weg

behalve als ze zingt

Het kind in haar

roept dat ze moet slapen

tot de dageraad en verder

maar de nacht heeft

haar verlinkt


bottom of page